Home » Bidrag till de sociala undersäkningarnas historia - eller till den vetenskapliggjorda moralens genealogi by Mats Beronius
Bidrag till de sociala undersäkningarnas historia - eller till den vetenskapliggjorda moralens genealogi Mats Beronius

Bidrag till de sociala undersäkningarnas historia - eller till den vetenskapliggjorda moralens genealogi

Mats Beronius

Published 1994
ISBN :
Paperback
200 pages
Enter the sum

 About the Book 

Hur definierar de sociala vetenskaperna vad som är ett socialt problem? Hur förvandlas den etiska frågan hur vi skall leva våra liv till ett vetenskapligt problem med en objektiv lösning?I sin nya bok beskriver Mats Beronius de socialaMoreHur definierar de sociala vetenskaperna vad som är ett socialt problem? Hur förvandlas den etiska frågan hur vi skall leva våra liv till ett vetenskapligt problem med en objektiv lösning?I sin nya bok beskriver Mats Beronius de sociala undersökningarnas framväxt ur administrativa och medicinska praktiker. Från 1600-talets senare hälft växer ett intresse fram för att undersöka och kontrollera befolkningens liv och leverne. Det startar med folkräkningen, men snart nog inarbetas nya uppgifter i befolkningsstatistiken. Man börjar undersöka människors hälsa och sanitära förhållanden. Medicinen upphöjs till politisk och social vetenskap - avsedd att förbättra människomaterialet - och läkarvetenskapen framträder vid sidan om religionen som en ny moralens väktare. Med sina nya modeller över hälsa och normalitet, med strategin att särskilja och isolera de sjuka och tekniken att skära bort det onda uppvisar de framväxande medicinska praktikerna förvånansvärt stora likheter med de moderna sociala vetenskapernas sätt att närma sig människan och samhället.